s.główna/ turystyka/ Krzyżtopór
  Ujazd (Krzyżtopór)
  pałac
  skrzydła obrzeżne
  obwarowania
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5, foto6,
  foto7, foto8, foto9,
  foto10, foto11, foto12,
  foto13, foto14, foto15,
  foto16, foto17, foto18,
  foto19, foto20, foto21,
  foto22

SKRZYDŁA OBRZEŻNE

Niejednolite skrzydło frontowe, złożone z wysuniętej osiowej wieży wjazdowej, przyległego do niej prostokątnego, dwukondygnacyjnych budynku przybramnego i po bokach dwóch cofniętych symetrycznych pawilonów na planie wydłużonego równoległoboku, mieszczących równie pochyłe; pomiędzy dwupiętrowymi narożnymi wieżami symetryczne, podpiwniczone, jednopiętrowe skrzydła: dwa o długości bocznych kurtyn, załamujące się w dwa skrzydła krótsze, wnikające w zewnętrzne naroża pałacu.

Wieża wjazdowa na planie spłaszczonego prostokąta, o ściętych w narożach, lekko oszkarpowanych ścianach; nad sklepionym niegdyś przejazdem, utopionym w kurtynie i powiązanym z jej platformą, co najmniej trzy piętra. Fasady boniowane na narożach, ogzymsowane poniżej połowy wysokości; górą z czterech stron pozostałości zegarów: różnej wielkości oprofilowane otwory i wnęki cyferblatów, w bocznych ścianach ze sgraffitowymi cyframi; niżej boczne okna arkadowe, niegdyś z trójkątnym zwieńczeniem, i prostokątne, od frontu zaś olbrzymie arkadowe okno, a pod nim miejsce powiązanej z portalem tablicy inskrypcyjncj. W licu kurtyny główny portal zaniku z czarnego (dziś zszarzałego) marmuru, złożony z arkadowej bramy w prostokątnej uskokowej wnęce, oraz z dwóch bocznych prostokątnych otworów oddzielonych od bramy rustykowanymi pilastrami, dźwigającymi olbrzymie płaskorzeźby nawiązujące do nazwy zamku: z lewej krzyż, z prawej herbowy topór Ossolińskich; w uszakowych tablicach nad drzwiami: w lewej litera W, prawej data 1631.

Budynek przybramny jednotraktowy: we wtopionym w kurtynę przyziemiu dalszy ciąg wjazdu między dwoma pomieszczeniami, sklepionymi niegdyś krzyżową kolebką; na piętrze rozplanowanie podobne. Fasady z prostokątnymi otworami, o zniszczonych podziałach; jedynie od dziedzińca portal przejazdu z czarnego niegdyś marmuru, arkadowy, ujęty w kolumny toskańskie, z których pozostały głowice, podstawione wraz z kluczem archiwolty pod trzy wielkie wsporniki balkonowe. Pierwotny dach zapewne czterospadowy.

Pawilony ze spiętrzonymi tunelami równi pochyłych, opadającymi wzdłuż kurtyn od ich platformy do przyziemia, a od dziedzińca do piwnic wież bocznych.

Skrzydła boczne jednotraktowe o piwnicach i przyziemiu sklepionych płaską kolebką z lunetami, dzielone oprócz jednownętrznych pięter skrzydeł dłuższych na pomieszczenia różnej wielkości; w skrzydłach krótszych: w zach. m. i. kwadratowa czterobiegowa klateczka schodowa, przylegająca do korpusu pałacu, w pn. pozostałości kuchni (?); na piętrze między tym skrzydłem a pałacem dzicdzińczyk ścięty podsklepionym przejściem. W łącznikach frontu pałacu ze skrzydłami bocznymi w dole przejazd, na piętrze pokój. Narożne wieże o trapezoidalnym, mało wyodrębnionym ze skrzydeł planie; dwie otwarte na drugim piętrze wielkimi arkadami na poddasza skrzydeł bocznych. Fasady skrzydeł od zewnątrz skromniejsze, od dziedzińców zestrojone z architekturą niższych partii pałacu, dzielone kordonami oraz boniowane dla wyodrębnienia wież i naroży; prostokątne okna (w wieżacli niektóre później przesunięte) w ciosowych uszakowych ujęciach, na pierwszym piętrze zwieńczone frontonami na zmianę trójkątnymi i odcinkowymi; w nielicznych ślepych oknach malowane gomółki; bramy przejazdów między pałacem a skrzydłami arkadowe. Fasady drugiego, lekko pochyłego piętra wież jedno- i dwuosiowe, z toskańskimi pilastrami o sgraffito-wych kanelach, ujmującymi wielkie ślepe arkady z prostokątnymi oknami w sgraffitowych obramieniach; jedynie w zewnętrznym licu krótszych skrzydeł pilastry w rytmie łuku triumfalnego, z arkadą i ciosowym uszakowym oknem w środkowej, a płycinami w bocznych osiach. Wielki, rozpięty między ścianami wież ostrołuk dźwiga środkowy filar, schowany pierwotnie w dachu, przechodzący w wieńczącą wieże okrągłą, pełną latarnie z pilasterkami i sgraffitowymi oknami.

* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/