s.główna/ turystyka/ Krzyżtopór
  Ujazd (Krzyżtopór)
  pałac
  skrzydła obrzeżne
  obwarowania
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5, foto6,
  foto7, foto8, foto9,
  foto10, foto11, foto12,
  foto13, foto14, foto15,
  foto16, foto17, foto18,
  foto19, foto20, foto21,
  foto22

PAŁAC

Prostokątny korpus t rój- a po bokach dwupiętrowy o zmiennej wysokości drugiego piętra, przerwany od frontu (szyja) dla pokazania centralnie położonego w poprzek osi zamku eliptycznego dziedzińczyka, oraz od tylu długa, prostokątna, trójpiętrowa wybudowa, zakończona przewężeniem i ośmioboczną wieżą.

W korpusie dziedzińczyk i szyja ujęte podkową spiętrzonych galerii; galerie przyziemia (w przeciwieństwie do reszty pałacu niepodpiwniczone), przejazdowe, otwarte na masywnych arkadach, pięter - zamknięte, z pokojami wydzielonymi u czoła budynku. Galerie otacza z trzech stron rząd pokoi, przerwany na głównej osi zamku wpuszczeniem pomieszczeń wybudowy, a na dłuższej osi dziedzińczyka - od pn.-wsch. dwubiegową tunelową klatką schodową, od pd.-zach. pomieszczeniami na zewnątrz akcentowanymi ryzalitem (na pierwszym piętrze kaplica?). Galerie i część pomieszczeń przyziemia sklepione kolebka krzyżowa i z lunetami, ze śladami geometrycznej dekoracji tzw. typu lubelskiego, oraz sklepieniami zwierciadlanymi. Fasada dziedzińca, szyi, oraz czołowej ściany galerii o czterech uskakujących kondygnacjach: niskie, przeprute arkadami przyziemie dzielone opaską impostową i wnękami na filarach dziedzińca i szyi, dwa wysokie piętra dekorowane zwielokrotnionym motywem łuku triumfalnego, z oknami w większych a wnękami w mniejszych przęsłach, oraz piętro attykowe o prostokątnych leżących okienkach, połowionych balaskowym słupkiem: przyziemie i górne naroża ściany frontowej boniowane; na piętrze pierwszym okna arkadowe, a motyw łuku triumfalnego zredukowany do pasów i płycin, m. i. okrągłych między archiwoltami, na drugim - okna prostokątne i serliana z pilastrami toskańskimi, o czterolistnych płycinach między ślepymi łukami. ŚIady pierwotnej polichromii, m. i. portretów rodziny wojewody Ossolińskiego i wyobrażeń alegorycznych w 40 tablicowych i 40 okrągłych oraz czterolistnych wnękach, z podpisami na cokołach. Reszta frontowej oraz boczne fasady dostosowane do architektury obrzeżnych skrzydeł, dzielone narożnym boniowaniem i kordonami, ze skromną, na ogół nie zachowaną kamieniarką otworów; jedynie na pierwszym piętrze ryzalitu pd.-zach. okno arkadowe, a nad nim leżące owalne. Nie zachowane dachy, nad środkiem zapewne czterospadowe, zwalmowane, po bokach pulpitowe.

Przyziemie wybudowy przebite na głównej osi tunelem równi pochyłej, opadającej między pasmami komór od galerii do cysterny w wieży; tunel sklepiony kolebką z lunetami, a przed przewężeniem zapewne niegdyś podzielony na dwie kondygnacje, otwarte na boczne pomieszczenia, prowadzące do potern i trójkątnych dziedzińczyków. Wyżej wielkie prostokątne sale, pierwotnie kryte płasko: pierwszego piętra jedno-, drugiego dwukondygnacyjnych, bardziej reprezentacyjną z wydzieloną przy galerii nie zachowaną emporą dla kapeli; sala ta ozdobiona niżej zwielokrotnioną serlianą z pilastrami toskańskimi, przepruta arkadami otworów do dziedzińcowej galerii i wnęk okiennych, górą - prostokątnymi lożami (ślady balustrad) we wnękach okiennych, połączonymi obejściem w grubości ścian z emporą i przeciwległym przewężeniem przy wieży. Fasady czterokondygnacyjne oprócz kordonu niemal bez śladów podziałów: okna przyziemia i piętra pierwszego prostokątne, wielkiej sali dolne arkadowe, górne leżące prostokątne ze śladami uszakowego ujęcia. Nie zachowany dach zapewne czterospadowy.

Zajmująca środek bastionu ośmioboczna wieża, z jedną płasko krytą salą na każdym piętrze, dostępna z przewężenia sąsiedniej wybudowy; pod dolną kondygnacją (na wysokości tunelu równi) o ścianach z wnękami - cysterna, sklepiona ośmioboczną kopułą z okulusem i połączona z kolebkową piwnicą pod równią. Na zewnątrz trzy kondygnacje z prostokątnymi oknami, na narożach boniowane, zwieńczone fryzem sgraffitowym i gzymsem, nad którym attykowe piętro z owalnymi leżącymi oknami; uszakowe ciosowe okna, oraz drzwi z pierwszego piętra na osiowy owalny taras, zwieńczone ponadto przerwanym frontonem odcinkowym.

* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/