s.główna/ turystyka/ Krzyżtopór
  Ujazd (Krzyżtopór)
  schemat zabudowy
  pałac
  skrzydła obrzeżne
  obwarowania
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5, foto6,
  foto7, foto8, foto9,
  foto10, foto11, foto12,
  foto13, foto14, foto15,
  foto16, foto17, foto18,
  foto19, foto20, foto21,
  foto22

SCHEMAT ZABUDOWY


Rezydencja wzniesiona 1631-44 dla Krzysztofa Ossolińskiego, wojewody sandomierskiego, wg projektu Wawrzyńca Senesa. Zdewastowana przez Szwedów 1655-7. Później własność Kalinowskich, Wiśniowieckich, Morstinów, Paców, Sołtyków, Łempickich, Orsettich. Częściowo zamieszkiwana do 1770, ostatecznie zrujnowana podczas Konfederacji Barskiej.
Na opadającym ku pn.-zach. zboczu wielka ruina, dość dobrze zachowana. Pierwotnie olbrzymi manierystyczny zespól przestrzenny o skomplikowanym programie architektury i wystroju, wiążący kompozycyjną osią kamienny, regularnie zabudowany zamek, wstawiony we wnętrze pięciobocznej fortecy, oraz ogród, sytuowany niżej poza obwarowaniami. Wysoka wieża wjazdowa akcentuje oś w środku kurtyny pd.-wsch.; wewnątrz obrzeżnej zabudowy kurtyn (skrzydła obrzeżne) przecina ona przeciwległy wjazdowi, prostokątny w zasadzie pałac, i połowi zagłębiony w jego korpus dziedzińczyk, jak również poprzedzający go trapez wielkiego dziedzińca wjazdowego, odcięty z pięcioboku zamku przedłużonym frontem pałacu. Przedłużenia te zamykają ponadto dwa narożne czworoboczne dziedzińczyki gospodarcze; dwa dziedzińczyki trójkątne powstają też między kurtynami a tylnymi ścianami pałacu. Naroża obrzeżnych skrzydeł zamku akcentują cztery mniejsze wieże.

* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/