s.główna/ turystyka/ Opatów
  Opatów
  kościół kolegiacki
  kościół i kl. Bernardynów
  brama warszawska
  mury, domy, kapliczka
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5
 
 

POZOSTAŁOŚCI MURÓW MIEJSKICH

Wzniesione ok. 1520-30, zachowane fragmentarycznie obok bramy Warszawskiej i kolegiaty.


DOMY

Rynek nr 1, róg ul. Sandomierskiej. Zapewne z 2. poł. w. XVI lub pocz. w. XVII; w. XIX mieścił koszary i cerkiew. Obecnie wypalony. Murowany. Na planie prostokąta z późniejsza dobudówką przy ul. Sandomierskiej. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, piętro zapewne dobudowane później. W przyziemiu od rynku czteroprzęsłowy podcień arkadowo-filarowy, sklepiony kolebkowo-krzyżowo, zamurowany; za nim cztery wydłużonc izby o sklepieniach kolebkowych z lunetami. Zewnątrz naroża oszkarpowane.
-W domach Rynek nr 25 i 35, zapewne z w. XVII, całkowicie przebudowanych, zachowane izby przyziemia sklepione kolebkowo z lunetami.
- Przy ul. Szerokiej (m. i. nry 19, 21, 45, 58) zespół domów murowanych, zapewne w. XVI/XVII, silnie przekształconych i zniszczonych, dwu-kondygnacyjnych, dwu- i trzytraktowych, o zachowanych sieniach i izbach przyziemia sklepionych kolebkowo i kolebkowo z lunetami.
- Przy ul. Kościuszki nr 33 dom z w. XVIII/XIX, drewniany, konstrukcji zrębowej; parterowy, na planie wydłużonego prostokąta, z gankiem drewnianym od frontu; wnętrze dwutraktowe; dach czterospadowy, gontowy, nowszy.


KAPLICZKA

Nad stawem, przy drodze do klasztoru. Z w. XVIII/XIX. Drewniana. Pod namiotowym daszkiem wspartym na profilowanych słupkach rzeźba św. Jana Nepomucena.


* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/