s.główna/ turystyka/ Opatów
  Opatów
  kościół kolegiacki
  kościół i kl. Bernardynów
  brama warszawska
  mury, domy, kapliczka
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5
 
 

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BERNARDYNÓW


Kościół przy grodzie (Żmigród) wzniesiony zapewne w. XII. Przez jakiś czas do 1232 może klasztor cystersów. Parafia poświadczona 1326. Po przeniesieniu parafii do kolegiaty objęty 1471 przez bernardynów; w tym czasie wzniesiony nowy kościół i klasztor z fundacji Jana Tarły. Budynki niszczone kilkakrotnie, m. i. 1502 i 1702. Kościół przebudowany gruntownie 1751-65 za gwardiana Ludwika Alszera, 1765 konsekrowany; odnawiany 1901 i po 1952. Klasztor z w. XVI-XVII przebudowywany m. i. w. XVIII, po kasacie 1865 popadł w ruinę, częściowo odnowiony pocz. w. XX. Budynki położone na pn.-zach. od centrum miasta, na wzgórzu. Kościół zwrócony prezbiterium na zach. i przylegający do niego od pd. trójskrzydłowy klasztor zamykają czworoboczny wirydarz. Całość wraz z sadem i podwórzem od pd. i pd.-wsch. oraz cmentarzem kościelnym od pn. otoczona starym murem, w części pn. oszkarpowanym, ze śladami strzelnic.
KOŚCIÓŁ p. w. Wniebowzięcia N. P. Marii. Późnobarokowy. Murowany z kamienia i częściowo cegły, od frontu potynkowany. Jednonawowy. Nawa czteroprzęsłowa o ściętych wewnątrz narożach, z półeliptycznymi wnękami ołtarzowymi po bokach każdego przęsła ; prezbiterium równej z nią szerokości, na rzucie kwadratu o narożach wewnątrz ściętych wewnątrz zaokrąglonych; w części frontowej kościoła wydzielona kruchta i nad nią chór muzyczny. Wewnątrz ściany nawy rozczłonkowane między wnękami parami pilastrów dźwigającymi odcinki belkowania i parzyste gurty oddzielające sklepienia żaglowe; prezbiterium opilastrowane w narożach, sklepione żaglowo. Kruchta i chór muzyczny o falistym parapecie, otwarte arkadami na kościół, sklepione kolebkowo z lunetami. Okna zamknięte łukiem odcinkowym. Ściany i sklepienia pokryte przemalowaną całkowicie 1901 iluzjonistyczną polichromią późnobarokową wykonaną 1784 kosztem Felicjanny Reklewskiej podstoliny sandomierskiej, starościny Chęcińskiej; o tematyce maryjnej. Zewnątrz fasada późnobarokową, trójdzielna, dwukondygnacjowa, z ryzalitem o zaokrąglonych narożach ujętym na każdej kondygnacji w zdwojone pilastry, zwieńczonym półokrągłym szczytem z rokokowymi, kamiennymi wazonami; części boczne fasady opilastrowane, zwieńczone wolutowymi spływami, na których kamienne posągi śś. Franciszka i Antoniego Padewskiego; na osi kamienny, profilowany portal z odcinkowym przyczółkiem, okno na chór i w górnej kondygnacji wnęka o zróżnicowanym wykroju z malowidłem N. P. Marii Niepokalanie Poczętej 2. poł. w. XVIII. Dach dwuspadowy o więźbie storczykowej, z barokową wieżyczką na sygnaturkę. W ścianę pn. kościoła wmurowane fragmenty rzeźb i detali architektonicznych: fragment pilastra z ornamentem kandelabrowym (część kaplicy zburzonej 1749), woluty, fragment gotyckiego profilu kamiennego.
Wyposażenie wnętrza jednolite, rokokowe 2. poł. w. XVIII, tworzące całość z architekturą i polichromią. Ołtarz główny rokokowy ok. 1770-5, z rzeźbą figuralną dłuta Macieja Polejowskiego; złożony z dwóch części: przedniej, dwustronnej, wolnostojącej pod łukiem tęczy, oddzielającej chór zakonny w prezbiterium, oraz tylnej przyściennej, wieńczącej zarazem zapiecki stall obiegających prezbiterium. Część przednia trójosiowa, z mensą, bogatym tabernakulum z lustrami, z bramkami bocznymi oraz wysokim, półeliptycznym w rzucie przeźroczem o kolumnach dźwigających przerwane pośrodku belkowanie zwieńczone aniołami i wazonami kwiatowymi; na bramkach rzeźby śś. Bonawentury i Piotra z Alkantary dłuta Macieja Polejowskiego. Część tylna w formie retabulum z rzeźbami aniołów i Trójcy Św. w zwieńczeniu oraz obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience i Wniebowzięcia Matki Boskiej. Siedem analogicznych ołtarzy bocznych ok. 1784, wypełniających wnęki po bokach nawy; złożone z rokokowej mensy oraz malowanego iluzjonistycznie czterokolumnowego retabulum stanowiącego oprawę dla ramy z obrazem; w pięciu z nich obrazy: św. Antoniego Padewskiego 2. poł. w. XVII, wg tradycji przypisywany Franciszkowi Lekszyckiemu, Śmierci św. Franciszka 2. poł. w. XVII, zapewne tego samego pędzla, obydwa ofiarowane klasztorowi przez Władysława Janusza Ostrogskiego (?); św. Anny nauczającej Marię 2. poł. w. XVIII; N. P. Marii Niepokalanie Poczętej w. XVIII; św. Jana. Nepomucena w. XVIII/XIX. Ósmy ołtarz boczny zapewne 1850, z rzeźbą Chrystusa w tłoczni mistycznej, w. XVII. Ambona rokokowa. Organy rokokowe; na balustradzie chóru krata drewniana 2. poł. w. XVIII. Stalle i pulpit muzyczny w chórze zakonnym, 2. poł. w. XVII; w stalle od pn. wbudowany drewniany portal prowadzący na krużganek klasztorny. Ławki 2. poł. w. XVIII. Płaskorzeźbione tondo kamienne z półpostacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem, późnorenesansowe 1. poł. w. XVII.
Płyty nagrobne i epitafia:
1. nieznanej matrony (fig. 123), późnorenesansowa pocz. w. XVII, marmurowa, z płaskorzeźbionym popiersiem w arkadowej płytkiej niszy ujętej w pilasterki, z tablicą inskrypcyjną u dołu;
2. Aleksandra Boksy Drzewickiego (zm. 1644) wystawione 1674, barokowe, marmurowe, z herbami Nałęcz, Poraj, Lubicz, Bogoria;
3. Seweryna Lipowskiego (zm. 1646) i jego żony Jadwigi z Brzezińskich (zm. 1644), podwójne, marmurowe, w barokowym obramieniu z miejscami po portretach i herbami Ciołek i Janina;
4. Zygmunta Lanckorońskiego (zm. 1651), rotmistrza, marmurowe, w formie potrójnego barokowego kartusza, z herbami Zadora, Korczak, Topór, Topór;
5. Konstancji z Komorowskich Popielowej (zm. 1787) kasztelanowej sandomierskiej, marmurowe, inskrypcyjne, z herbami Korczak i Sulima.
Monstrancja rokokowa fundowana 1756 przez Antoniego Lubomirskiego wojewodę lubelskiego i żonę jego Zofię z Krasińskich, o bogato dekorowanej glorii (identyczna z monstrancją z Waśniowa). Kielichy: trzy gładkie, dwa z nich 2. poł. w. XVII, jeden 2. poł. w. XVIII. Dwa pacyfikały w stylu regencji 2. ćw. w. XVIII. Pięć lichtarzy pocz. w. XIX, empirowych, w tym dwa rosyjskie i jeden z puncą F. C. i napisem 1. Szerman. Kilkanaście ornatów z tkanin 2. poł. w. XVIII.
Kapa z dwóch rodzajów tkanin w. XVI-XVII. Dwie dalmatyki z tkanin rokokowych 2. poł. w. XVIII.
KLASZTOR. Obecny wzniesiony zapewne w. XVI - 1. poł. w. XVII, przebudowany częściowo w. XVIII. Murowany z kamienia, częściowo tynkowany. Piętrowy, Zachowane skrzydło wsch., przykościelna część skrzydła zach. oraz łączący je krużganek wzdłuż nawy kościoła, reszta w ruinie. W przyziemiu krużganek obiegający wirydarz, wzdłuż niego ciąg pomieszczeń; na piętrze układ trzytraktowy z celami po bokach korytarza. Wnętrza sklepione kolebkowo z lunetami lub kolebkowo-krzyżowo. Pd. i wsch. ściany krużganku od strony wirydarza oszkarpowane. Zewnętrzna ściana pd. ze śladami portalu i zamurowanych okienek 1. piętra w kamiennych obramieniach 2. poł. w. XVI. Dach o storczykowej więźbie.
Krucyfiks, gotycki ok. 1400.
Obrazy (dawniej ołtarzowe): św. Stanisława Kostki w. XVIII i św. Marii Magdaleny pocz. w. XIX. Dwa portrety męskie 2. ćw. w. XVIII. Tablica malowana z inskrypcją o fundacji konwentu przez Jana Tarlę, 2. poł. w. XVIII.


* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/