s.główna/ turystyka/ Witosławska Góra
  Witosławska Góra
  Witosławska Góra-tekst
  foto1, foto2, foto3,
  foto4, foto5, foto6,
  foto7, foto8
  
 


KAPLICA.
Pierwotnie, zapewne w. XVIII, mniejsza (obecne prezbiterium); nawa dobudowana 1. poł. w. XIX staraniem Antoniego Libiszowskiego pułkownika wojsk polskich. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Złożona z prostokątnej nawy i węższego wielobocznie zamkniętego prezbiterium. Wewnątrz strop, w nawie wsparty na trzech parach słupów; chór muzyczny na trzech słupach z mieczami. Dachy dwuspadowe.
Ambona 1. poł. w. XIX. Chrzcielnica kamienna 1. poł. w. XIX. Kropielnica w. XVIII. Dwa krucyfiksy o charakterze barokowym. Trzy lichtarze drewniane rokokowe. Dzwonek i klamka w drzwiach prezbiterium 1. poł. w. XIX.

FIGURY PRZYDROŻNE.
1. Rzeźba kamienna Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa, zapewne w. XVIII.
2. Rzeźba drewniana Chrystusa pod krzyżem, o charakterze barokowym, ok. poł. w. XIX.


* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/